Hotline: +84 902 93 1357 Hỗ trợ   Login
CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

Hoàn tiền & Hoàn tiền 100%

Khách hàng sẽ được hoàn tiền mặt 100% giá trị dịch vụ trong vòng 15 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Khách hàng sẽ được hoàn số tiền mặt còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 16 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Chúng tôi KHÔNG giải quyết vấn đề hoàn tiền nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt ngoài mốc 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

Các loại hình dịch vụ được hoàn tiền và không được hoàn tiền

1. Các nhóm sản phẩm/dịch vụ thuộc diện áp dụng đối với chính sách hoàn tiền
Dịch vụ Máy chủ ảo VPS
Dịch vụ Web hosting
Cloud Server

2. Các nhóm sản phẩm/dịch vụ không được áp dụng chính sách hoàn tiền
Tên miền, bao gồm cả tên miền mua kèm gói dịch vụ
Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ
Dịch vụ máy chủ riêng
Dịch vụ bản quyền phần mềm

Điều kiện hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền KHÔNG áp dụng với những khách hàng đã sử dụng hình thức dùng thử.
Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên.
Mỗi một khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất đối với mỗi loại hình dịch vụ trong diện được phép hoàn tiền.
Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:
Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
Tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.
Số điện thoại đăng ký trên thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ.
Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý.
Tất cả các gói dịch vụ đăng ký hưởng khuyến mãi tại ATBEST.VN không được áp dụng chính sách hoàn tiền.
Ngoài ra, việc hoàn tiền cũng sẽ bị từ chối khi tài khoản khách hàng không cung cấp số CMND khi đăng ký tài khoản.

Thay đổi chính sách

ATBEST.VN có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách hoàn tiền này mà không cần phải thông báo trước.

Comments are closed.